Lech Wilczek - Spotkanie z Simoną Kossak

...z łosiami...