Szkice z Puszczy Białowieskiej

WIEŚ BUDY. (ZAGRODA)