wersja polska<<- BACK ->> english version

We draw inspiration from nature. We are in our elements dealing with photography, publications, television, film and stage. The web site presents the activity of Jaroslaw Chyra who in the circle of his experienced and wonderful friends realizes projects based on three steps: get to know nature, take to it, and feel the respect for it as well as the need of protection. Here are the projects which enable you to get to know nature and maybe you will grow fond of it and if so... . All in Your hands! Come in!


JAROSŁAW CHYRA - NAREW POLSKA AMAZONIA (NAREW RIVER - POLISH AMAZONIA)

Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Poland Amazonia His co-operation with Association of Friends of Nature Museum in Drozdowo has begun in 2000. Thanks to the members of the association and hospitability of the Nature Museum I was able to work over the book about Narew River. My first author's picture album. The book was published by Benkowski Publishing House in 2002. Then the "plastic" photography dominated whole market. I decided to do something on the contrary. A lot of grain, roughness and dullness. Next atypical idea results from that decision; my "invitation to the cover of the publishing" was accepted by a master of photography, Wiktor Wołkow who is the unequalled example in photographing the soul of nature and not (as the majority) its smooth face. The text was written by Zenon Lewartowski. The man of science, sensitive to beauty of nature. The text is full of factual knowledge, but written with poetical and melodious language. Here is the fragment of the introduction.

Ponad rozległe biele - łąki nadnarwiańskie, płaszczyzny zielone, utkane błękitem rozlewisk i rdzawymi płatami szuwarów, wzlatują małe szare świergotki - na wskroś nasze, na wskroś polskie świergotki łąkowe. Każdego roku od przedwiośnia śpiewają o nieprzemijającym pięknie doliny Narwi, o legendzie szerokiej rozlanej prastarej rzeki i o historii ludzi ją kochających - tych, którzy tu żyli, pracowali a umiłowanie Narwi przeobrazili w miłość do całej ojczyzny.

Zenon Lewartowski
Białowieża 2002


Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia
Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia
click the image to enlarge

Publisher: Dom Wydawniczy Benkowski
Co-publisher: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie
Author of pictures and the conception of the album: Jarosław Chyra
Text: Zenon Lewartowski
Cover: Wiktor Wołkow
Graphic, typographical anf project of covers: Anna Drozdowska
Correction and editing: Ewa Rogucka
Printing and binding: Perfekt Printing House
ISBN 83-88045-38-5 Białystok 2002