SKFPiD - Utracone Piękno

© fot. Marek Węgrzynowicz (okładka)