english version<<- BACK ->> wersja polska

Inspirację czerpiemy z przyrody. Nasze żywioły to fotografia, wydawnictwa, telewizja, film i scena. Strona prezentuje działalność Jarosława Chyry, który w gronie doświadczonych i wspaniałych ludzi realizuje projekty oparte na zasadzie trzech kroków: poznać przyrodę - polubić ją - następnie poczuć szacunek oraz potrzebę ochrony. Oto projekty, poprzez które poznacie przyrodę, może ją polubicie a jeśli tak... wszystko w Waszych rękach. Zapraszamy


NATURA 2000. DOLINA GÓRNEJ NARWI - red. MIROSŁAW STEPANIUK

Mirosław Stepaniuk - Natura 2000 W 2004 roku przygotowaliśmy niezwykłą, 56-stronicową publikację, którą PTOP wydał w ramach projektu wdrażania Natury 2000. Oto fragment wstępu do książki:

Od niedawna Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Spełniły się marzenia wielu rodaków, wielu z nas zadaje sobie z niepokojem pytania: jaka przyszłość przed nami? Jakie nam miejsce przypadnie w europejskiej rodzinie? Statystyk będzie mówił o największej, wśród krajów nowo przyjętych, populacji coraz lepiej wykształconych, dynamicznych ludzi. Marketingowiec dostrzeże blisko 40-milionowy rynek zbytu i znakomite położenie handlowe na osi Zachód - Wschód i Północ - Południe. Wszak trzeba dostrzegać i umiejętnie wykorzystywać nasze szanse.
Jednak najwyższym skarbem, jaki wnosimy w wianie Europie, jest nasza wielokulturowość, gdzie Rzym się przeplata z Bizancjum oraz niezwykła, unikalna, często zagrożona, ale jeszcze dziewicza przyroda. Potwierdzeniem tego jest również ta publikacja, do której mam zaszczyt pisać te słowa. Jakże wielkim kapitałem, chyba nie do końca docenianym, są te nasze białowiesko-biebrzańsko-narwiańskie tereny, gdzie bocian jest niemal członkiem rodziny, a batalion niekoniecznie kojarzy się z armią. Przed dwudziestu laty, w tekście do pięknego albumu Wiktora Wołkowa, pisał Edward Redliński: "... Bocian? I wędrowiec! I dzieci lubi! I szczęście przynosi!(...)"
Białystok 2004 rok
Barbara Kudrycka
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Mirosław Stepaniuk - Natura 2000 Mirosław Stepaniuk - Natura 2000 Mirosław Stepaniuk - Natura 2000 Mirosław Stepaniuk - Natura 2000 Mirosław Stepaniuk - Natura 2000 Mirosław Stepaniuk - Natura 2000
powiększ klikając na miniaturkę

© PTOP ISBN: 83-918874-2-1 Białowieża 2004
wydawca: Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - PTOP
redaktor wydania: Mirosław Stepaniuk (PTOP)
wstęp: Barbara Kudrycka
koncepcja publikacji i redakcja techniczna: Jarosław Chyra (PTOP)
redakcja tekstu: Arkadiusz Szaraniec
projekt graficzny: Jarosław Chyra (VEA - Wrocław)
autorzy tekstów: Irena Borzęcka, Edyta Dojlida (PTOP), Roman Kalski (PTOP), Robert Kapowicz, Jan Raczyński, Mirosław Stepaniuk (PTOP), Arkadiusz Szaraniec, Monika Szewczyk, Jacek Szlakowski.
autorzy fotografii: Jarosław Chyra, Paul van Gaalen, Grzegorz i Tomasz Kłosowscy, Mirosław Stepaniuk
format: a4, stron 56, 36 fotografii barwnych, druk: Drukarnia Manet