english version<<- BACK ->> wersja polska

Inspirację czerpiemy z przyrody. Nasze żywioły to fotografia, wydawnictwa, telewizja, film i scena. Strona prezentuje działalność Jarosława Chyry, który w gronie doświadczonych i wspaniałych ludzi realizuje projekty oparte na zasadzie trzech kroków: poznać przyrodę - polubić ją - następnie poczuć szacunek oraz potrzebę ochrony. Oto projekty, poprzez które poznacie przyrodę, może ją polubicie a jeśli tak... wszystko w Waszych rękach. Zapraszamy


JAROSŁAW CHYRA - NAREW POLSKA AMAZONIA

Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia W 2000 roku zaczyna się współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie. Dzięki przychylności członków stowarzyszenia oraz gościnności Muzeum Przyrody w Drozdowie przez rok mogłem pracować nad książką o Narwi. Pierwszym autorskim albumem fotograficznym. Książka ukazał się nakładem Wydawnictwa Benkowski w 2002 roku. W tym czasie na dobre panoszyła się już plastikowa fotografia. Postanowiłem zrobić coś na przekór, dużo ziarna, chropowatości i nieostrości. Stąd też wynika kolejny nietypowy pomysł: moje zaproszenie "na okładkę" przyjął sam Mistrz, Wiktor Wołkow. Niedościgniony wzór w fotografowaniu duszy przyrody a nie (jak większość) jej gładkiego oblicza. Tekst napisał Zenon Lewartowski. Człowiek nauki, człowiek wrażliwy na piękno przyrody. Tekst pełen wiedzy merytorycznej, ale tekst pisany językiem poetyckim, melodyjnym. Oto fragment wstępu.

Ponad rozległe biele - łąki nadnarwiańskie, płaszczyzny zielone, utkane błękitem rozlewisk i rdzawymi płatami szuwarów, wzlatują małe szare świergotki - na wskroś nasze, na wskroś polskie świergotki łąkowe. Każdego roku od przedwiośnia śpiewają o nieprzemijającym pięknie doliny Narwi, o legendzie szerokiej rozlanej prastarej rzeki i o historii ludzi ją kochających - tych, którzy tu żyli, pracowali a umiłowanie Narwi przeobrazili w miłość do całej ojczyzny.

Zenon Lewartowski
Białowieża 2002r


Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia
Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia Jarosław Chyra - Narew Polska Amazonia
powiększ klikając na miniaturkę

wydawca: Dom Wydawniczy Benkowski
współwydawca: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie
autor zdjęć i koncepcji albumu: Jarosław Chyra
tekst: Zenon Lewartowski
okładka: Wiktor Wołkow
opracowanie graficzne i typograficzne oraz projekt okładki: Anna Drozdowska
korekta i redakcja: Ewa Rogucka
druk i oprawa: Drukarnia Perfekt
ISBN 83-88045-38-5