english version<<- BACK ->> wersja polska

Inspirację czerpiemy z przyrody. Nasze żywioły to fotografia, wydawnictwa, telewizja, film i scena. Strona prezentuje działalność Jarosława Chyry, który w gronie doświadczonych i wspaniałych ludzi realizuje projekty oparte na zasadzie trzech kroków: poznać przyrodę - polubić ją - następnie poczuć szacunek oraz potrzebę ochrony. Oto projekty, poprzez które poznacie przyrodę, może ją polubicie a jeśli tak... wszystko w Waszych rękach. Zapraszamy ( klik )


© Powitalnik

Powitalnik Publikacja - w języku arabskim - powstała w ramach projektu "Akcja-Integracja", realizowanego przez Stowarzyszenie "Dla Ziemi" w partnerstwie z Fundacją Sam Dżub Ling, Fundacją Instytutu Kultury Cyfrowej oraz Stowarzyszenie Kobiet Łaziszczanki.

Oglądamy i czytamy do prawej od lewej

Powitalnik Powitalnik Powitalnik Powitalnik Powitalnik Powitalnik Powitalnik Powitalnik Powitalnik Powitalnik
powiększ klikając na miniaturkę


tekst: Elżbieta Rojek i Katarzyna Winiarska
ilustracje: Ferdynand Rojek, Jonatan Jażdżyk, Kalina Rojek, Hania Winiarska
projekt graficzny, skład i łamanie: Jarosław Chyra
tłumaczenie na język arabski: Mohidin Mahrus
ISBN 978-83-944407-0-1
wydawca: Stowarzyszenie "Dla Ziemi"
kwiecień 2016