english version<<- BACK ->> wersja polska

Inspirację czerpiemy z przyrody. Nasze żywioły to fotografia, wydawnictwa, telewizja, film i scena. Strona prezentuje działalność Jarosława Chyry, który w gronie doświadczonych i wspaniałych ludzi realizuje projekty oparte na zasadzie trzech kroków: poznać przyrodę - polubić ją - następnie poczuć szacunek oraz potrzebę ochrony. Oto projekty, poprzez które poznacie przyrodę, może ją polubicie a jeśli tak... wszystko w Waszych rękach. Zapraszamy ( klik )


© Żubry z Kamiennego Bagna

Żubry z Kamiennego Bagna O zderzeniu dwóch światów. Świetny reportaż i książka pełna przygód. A wszyscy uwielbiamy przygody.

dr hab. Rafał Kowalczyk

Żubry z Kamiennego Bagna Żubry z Kamiennego Bagna Żubry z Kamiennego Bagna Żubry z Kamiennego Bagna Żubry z Kamiennego Bagna Żubry z Kamiennego Bagna Żubry z Kamiennego Bagna Żubry z Kamiennego Bagna Żubry z Kamiennego Bagna Żubry z Kamiennego Bagna
powiększ klikając na miniaturkę


wydawca: Agencja Hajstra
tekst i fotografie: Wojciech Sobociński
readkcja merytoryczna: Renata Krzyściak-Kosińska
korekta: Marta Kołodziej-Sobocińska
opracowanie graficzne: Jarosław Chyra
ISBN 978-83-929365-5-8
Białowieża 2016